Säsongen 2022!

Den 1 september släpper vi bokningarna för nästa år. Men än finns det chans att komma till oss, vi har öppet till sista helgen i september. Restaurangen är öppen helger, fre-sön (för tider se här)

Några av våra nyheter på ön.

Vi har invigt gästhamnen med tillhörande hamnkontor.

 

Från i år tar vi på krogen, nya servicehuset med servering och gästhamn enbart emot kort och swish. Vi blir därmed en kontantfri verksamhet.

När det gäller veckobokning har vi nu delat upp stugorna i två grupper. Där ena gruppen byter lördagar och den andra söndagar. Det är fortfarande sju dagars vistelse.

Stugorna 2 till 27 – byter söndag (till söndag)
Stugorna 28 till 50 byter lördag (till lördag)

 

Gästhamn på Nåttarö

Under åren 2018–2020 deltog Nåttarö Gård & Resort AB  i projektet Sustainable Gateways som delfinansierades av Europeiska unionens Interreg Central Baltic-program(https://www.metsa.fi/sv/projekt/sustainable-gateways/). Inom ramen för projektet byggdes gästhamnens servicehus och två flytbryggor skapade fler gästplatser i hamnen. Hamnens verksamhet och service utvecklades  i samverkan med Brahea Centrum vid Åbo universitet.